admin

MedControl ersätter faxen

Goran Barasin har arbetat länge med kvalitetsutveckling i Västra Götalandsregionen. De har lyckats skapa en gemensam avvikelseprocess för alla verksamheter och nu involveras även kommunerna i processen. Goran Barasin är regionutvecklare i VGR och ansvarar för avvikelsehanteringssystemet, MedControl. Han har under lång tid arbetat med kvalitetsutveckling genom att analysera avvikelser och föreslå förbättringar som gynnar