Jens Munkeby

Sänkta kostnader hos Lantmännen med InControl.

Genom att visualisera kvalitetsbristkostnader har Lantmännen väckt ett internt intresse för kvalitetsarbetet. De kan se var och i vilka processer avvikelser uppkommer och vad det kostar organisationen. – Dashboards har gjort en stor skillnad för oss. Tidigare kunde vi säga att något hände ”jätteofta” utan utan att på djupet förstå hur det påverkade oss, idag

Enkelhet grunden för förbättringar inom ambulanssjukvården

Hos PreMedic används inrapporterade avvikelser kontinuerligt inom förbättringsarbetet,  förbättringar som kan vara livsavgörande. När PreMedic fick chansen att bygga ett eget avvikelsehanteringssystem valde de ett de kände igen, men gjorde det mycket enklare.  – Vi behöver inget storskaligt system, så vi tog bort det som var onödigt och fick vår personal att börja rapportera avvikelser,