Jens Munkeby

Sänkta kostnader hos Lantmännen med InControl.

Genom att visualisera kvalitetsbristkostnader har Lantmännen Lantbruk lyckats skapat ett internt intresse för sitt kvalitetsarbete. De kan se var och i vilka processer och verksamheter  avvikelser uppkommer och till vilka kostnader. – Dashboards har gjort stor skillnad hos oss. Tidigare kunde vi säga att något hände ”jätteofta”, men nu kan vi också se vad det

Enkelhet grunden för förbättringar inom ambulanssjukvården

Hos PreMedic används inrapporterade avvikelser kontinuerligt inom förbättringsarbetet,  förbättringar som kan vara livsavgörande. När PreMedic fick chansen att bygga ett eget avvikelsehanteringssystem valde de ett de kände igen, men gjorde det mycket enklare.  – Vi behöver inget storskaligt system, så vi tog bort det som var onödigt och fick vår personal att börja rapportera avvikelser,