Enkelhet grunden för förbättringar inom ambulanssjukvården

Hos PreMedic används inrapporterade avvikelser kontinuerligt inom förbättringsarbetet,  förbättringar som kan vara livsavgörande. När PreMedic fick chansen att bygga ett eget avvikelsehanteringssystem valde de ett de kände igen, men gjorde det mycket enklare.  – Vi behöver inget storskaligt system, så vi tog bort det som var onödigt och fick vår personal att börja rapportera avvikelser, ...

Hos PreMedic används inrapporterade avvikelser kontinuerligt inom förbättringsarbetet,  förbättringar som kan vara livsavgörande.

När PreMedic fick chansen att bygga ett eget avvikelsehanteringssystem valde de ett de kände igen, men gjorde det mycket enklare.  – Vi behöver inget storskaligt system, så vi tog bort det som var onödigt och fick vår personal att börja rapportera avvikelser, säger Thomas Oredsson, driftchef i Kristianstad och Broby.

När Premedic skrev kontrakt för att bli en privat aktör försvann tillgången till den offentliga vårdens IT-system, däribland avvikelsehanteringen. – Vi var tillbaka till papper och penna, Word och pärmar för vår rapportering. Det var inte hållbart i längden, säger Thomas.

Enkelheten gjorde att fler började rapportera

De jämförde olika system och valde ett personalen kände igen från den offentliga vården. För att att sänka rapporteringströskeln gjorde de tillsammans med Munkeby inrapporteringen enklare och effektivare, vilket gav resultat.

– Från att ha noll avvikelser för några år sedan har vi 100 per år,  -säger Thomas.

Via mobil eller läsplatta rapporterar personalen in avvikelser som skickas till en koordinator. Därefter kan koordinatorn enkelt komplettera och följa upp avvikelsen, kommunicera med rapportören och dela den med andra inom organisationen.

Enkelt att ta in synpunkter från patienter och anhöriga

PreMedic använder också MedControl för att ge patienter och anhöriga möjligheten att lämna synpunkter via webben. Dessutom kontaktar Thomas alltid den som har lämnat synpunkter för ett samtal kring det som har hänt. – Det är inte alla som är överens med vår personal om vilken vård de behöver.

I MedControl klassificerar och sammanställer PreMedic alla avvikelser. Information som bidrar till förbättringsarbetet och utgör grunden för den årliga certifieringen. – Vi kan se inom vilka områden vi har avvikelser och därmed skapa en bättre grund för våra utbildningsinsatser.

Samarbete bidrar till fler förbättringar 

Thomas har regelbundna möten med Munkeby om hur systemet kan utvecklas för att bidra till fler förbättringar inom PreMedic. En funktion som uppskattas är att kunna direktrapportera arbetsskador och incidenter till Arbetsmiljöverket, även att integrera med fler externa aktörer. – Att kunna rapportera allt på ett ställe och slippa skicka papper till varandra skulle underlätta en hel del.