Koll på kvalitetsbristkostnader

Kvalitets- och förbättringsarbete med Munkeby Analys engagerar och får fram åtgärder som ger verklig effekt.

Kvalitet är något som under de senaste årtiondena flitigt har diskuterats och behandlats inom forskningen och industrin. Förbättring av kvalitet ses av många som det absolut bästa sättet att reducera produktionskostnaderna, förbättra produktiviteten och öka kundnöjdheten. Kvalitetsbristkostnader uppgår till minst tio procent av ett företags omsättning. Det har forskare inom området konstaterat länge men många företag lägger lite tid på att spåra och åtgärda bristerna.

Björn Munkeby har arbetat med kvalitetsfrågor i snart 30 år och vet värdet av att ha koll på kvalitén.
– Att arbeta aktivt med kvalitetsbristkostnader har en nästan omedelbar påverkan på resultatet som visas tydlig på sista raden. Genom att kartlägga och kostnadsberäkna företagets processer kan man snabbt följa upp var det brister och fokusera på uppföljning och åtgärder som ger mest effekt.

Munkeby Systems har utvecklat ett analysverktyg som tydligt visar var de största kvalitetsbristerna finns i en verksamhet. Verktyget bygger på data från kundernas egna affärssystem i kombination med de processer och affärsmål som har definierats, till exempel i form av kostnader, antal och hanteringstid för ärenden osv.

Analysverktyget hämtar och sammanställer data som presenteras visuellt i form av grafer och tabeller. Ledningen kan i realtid se var de stora kvalitetsbristkostnaderna finns och kan styra verksamheten med hjälp av informationen.
– Utifrån företagets övergripande affärsmål hämtar och sammanställer analysverktyget data som presenteras visuellt i form av grafer och tabeller. Ledningen kan enkelt sätta upp KPI.er och se var de stora kvalitetsbristkostnaderna finns för att sedan styra verksamheten med hjälp av informationen, säger Björn Munkeby.

Många företag har sina egna processkartläggningar på plats men lägger mindre energi på  att räkna in de kostnader som uppstår i processen vid fel hos kunder och leverantörer.
– En reklamation som har sin felkälla hos en underleverantör, kan generera flera ärenden i den interna hanteringen. Genom att vi kopplar samman hela ärendeprocessen från underleverantör till slutkund i en värdekedja, så effektiviseras handläggningen och processen blir heltäckande. Vi ser ett ökat intresse hos våra kunder för att hantera ärenden i en sammanhållen process genom hela värdekedjan med minskade ledtider och därmed också minskade kostnader som resultat, säger Björn Munkeby.

Så arbetar du strategiskt med kvalitetsbristkostnader
Ett framgångsrikt arbete med att hantera kvalitetsfrågor ska vara djupt förankrat i företagets policy och övergripande mål.

Kvalitetsplanläggning
Sätt upp övergripande kvalitetsmål, utveckla processer som säkerställer produktion av produkter och etablera processkontroller. Att definiera kvalitetsbristkostnader spelar en nyckelroll.

Kvalitetsstyrning
Utvärdera den faktiska prestationen, vilket jämförs med målsättningarna. Analysera utfallet. Tänk på att det inte är en någon exakt vetenskap.

Kvalitetsförbättringar
Börja mäta. Vad kostar det i dag och sätt mål för hur mycket kvalitetsbristerna får kosta framöver. Använd informationen i kvalitetssystemen för att fokusera på rätt områden.


Lästips för dig som vill veta mer
Kvalitetsbristkostnader – Ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling. Lars Sörqvist

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Generellt om vår hantering av dina personuppgifter Vår kommunikation med kunder, leverantörer och arbetssökande resulterar i personuppgiftshantering. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande regelverk och inte för något annat syfte än vad som framgår i vår ntegritetspolicy. Dina uppgifter har vi fått direkt från dig, din arbetsgivare/kollega eller, i vissa fall, av offentligt tillgängliga källor.  Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade. Vill du veta mer, ta del av vår integritetspolicy eller har några frågor kan du alltid kontakta oss på info@munkeby.se.

Stäng