Dokumenhantering
som bara funkar

DocControl gör det enkelt att hålla alla uppdaterade.

Kom igång snabbt med Word och mallar

Redigera dokument i Word och använd era redan befintliga mallar.

Skapa enkelt synkroniseringar så att dokumentnummer och annan metadata fylls automatiskt.

Följ regler och lagar, automatiskt

Automatisk versionskontroll, arkivering, spårning och en rad andra avancerade funktioner gör det enkelt att följa lagar och regler.

Alltid i tid med publiceringskontroll och påminnelser

Sätt publiceringsdatum och redigera flera utgåvor samtidigt, utan att påverka publicerade versioner.

Eller skapa påminnelser så att saker sker systematiskt, i god tid och rätt ordning.

Garantera att rätt personer informeras

Ändringsmeddelande och kvittenskrav säkerställer att rätt personer tar del av kritisk information.

Användningsområden

Versionshantering

Automatisk versionsnummereing och godkännande av dokument.

SOP

Hantera arkiverade, aktuella och framtida dokument i på ett ställe.

Instruktioner

Automatisk konvertering till pdf och vattenstämpel vid visning.

PDF-publicering

Automatisk konvertering till pdf och vattenstämpel vid visning.

Prislistor

Lagra aktuella prislistor och garantera senaste utgåva.

Arkivering

Behåll arkiverade dokument för enkel åtkomst till historiken

Alltid med Munkeby

Skalbart

Börja litet, lägg till, expandera eller ta bort. Designat för orgnisationer i förändring.

Webbaserat

Rapportera, analysera och kom åt data oavsett platform, på dina villkor.

Effektivt

Enkelt och kraftfullt, anpassat för att göra användare och organisationer mer effektiv.

Engagerande

Från datarapporter till gränssnitt, byggt för att skapa engagemang.

Hur kan ni bli effektivare?