Digitalisera ert ledningssystem

Munkeby är platformen för ärende och dokumenthantering
som gör organisationer smartare och mer effektiva.

Låt förbättringsarbetet accelerera

Anpassade ärendeflöden

Processer, formulär och ärenden anpassas så ni blir effektivare.

Utredningar & Åtgärder

Accelerera med funktioner som hjälper er hitta, åtgärda och följa upp.

Data-dashboard

Samla in och förstå er data genom interaktiv statistik, enkelt och på ett ställe.

Informationstyrning

Publicera och administrera styrd information där senaste version är kritisk.
InControl

Ärendehantering anpassad efter era behov

Vi anpassar avvikelser, reklamationer, incidenter, interna och externa audits, ronder och frågeformulär m.fl. För att passa era processer, standarder och kvalitetskrav.

InControl

Snabbare förbättringar med utredningar, åtgärder och uppföljnig

Med avancerade utredningar och åtgärdsuppföljning skaps bättre utredningar och beslutsunderlag.

InControl

Engagera fler i kvalitetsarbetet, var och hur ni än jobbar

Fullt stöd för enheter som mobiler och pekplattor gör att fler, enkelt rapporterar in data.

DocControl

Effektivare informationsstyrning med mindre jobb

DocControl används av administratörer för att enkelt och effektivt styra information i dokument som prislistor, processbeskrivningar, handböcker med mera.

DocControl

Ligg steget före med publiceringskontroll

Förutbestäm publiceringsdatum och redigera flera utgåvor samtidigt, utan att påverka publicerade versioner. rnrnI god tid före uppdatering eller versionsrevison, före uppdatering måste ske..

Kundrecensioner

vwelfhwoifhd vwelfhwoifhdvwelfhwoifhd vwelfhwoifhd vwelfhwoifhd

sfdsgsf

asfsd

Hur kan ni bli effektivare?