Funktioner för smidig och anpassad ärendehantering

Har du specifika problem som du vill lösa med ditt ärendehanteringssystem? Vi kan nästan garantera att du kommer att hitta lösningen bland våra många funktioner.

Smarta och lättanvända funktioner

Vi har många funktioner som kan pusslas ihop till en helhetslösning som passar dina behov och som kan integreras i dina befintliga system. I kartläggningsfasen går vi genom alla funktioner och ser vilka du behöver för att din lösning ska fungera som du önskar.

Funktionerna som löser dina problem

Bifoga filer

Du kan bifoga filer till systemet, bland annat bilder som belyser en situation eller ett händelseförlopp.

Integration med ERP-system

Har du redan en process som i alla fall delvis fungerar? Du behöver inte byta ut den, eftersom våra system kan integreras i dina befintliga system och processer.

Kostnadsuppföljning

Genom tydliga rapporter blir det lättare att göra en kostnadsuppföljning som belyser vilka områden som kräver mest pengar och där åtgärder kommer att göra mest nytta.

Larm och påminnelser

Du kan ställa in påminnelser för samtliga inblandade i ärendet, så att det inte blir liggande utan följs upp och åtgärdas enligt er interna process.

Skräddarsydda rapporter

Vilken slags rapport behöver du? Vi hjälper dig att få med all nödvändig information i ett skräddarsytt rapportsystem.

Analysverktyg

Med statistik från din databas kan du göra analyser som visar var i verksamheten problemen finns. Du kan då lättare åtgärda dem och förbättra organisationens arbete.

Webbaserat system

Med ett webbaserat system kommer du åt information från datorer, mobiltelefoner och surfplattor, vilket underlättar både inrapportering och uppföljning.

Språk

Våra system kan arbeta med flera språkversioner samtidigt. Vilket språk som används styrs av användarens språkinställningar.

Mobiltelefonanpassad

Nu kan du rapportera, hantera och följa upp kritiska ärenden direkt från din mobiltelefon, vilket ökar rapporteringsgraden och möjliggör smidigare hantering.

Direktrapportering till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket

Med ett enkelt knapptryck skickas din rapport direkt till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket och all information sparas på samma ställe.

Dataanalysmöjligheter

Få fram statistik, enkelt och snabbt. Den hjälper dig vid uppföljning, åtgärder och framtida planering, vilket sparar både tid och pengar.

Klassificering av avvikelser

Välj kategorier som passar din verksamhet och se till att ärendena skickas till rätt person.

Dokumenthantering

Dokument kan skapas direkt i systemet utan krav på andra program och omfattar hela processen, från skapandet av ett dokument, eventuella remissrundor, versionshantering, godkännande och giltighetstider hela vägen till publicering och arkivering.

Dokumenttyper

Alla typer av dokument eller filer, till exempel MS Word, PDF och andra digitala format, kan hanteras i olika versioner och publiceras via våra system.

Dokumentversion och status

Dokumenten sparas i sina olika versioner och kan ha olika typer av status, till exempel pågående, giltigt, ej giltigt eller framtida. Giltighetsdatum kan sättas längre fram i tiden då dokumentet automatiskt arkiveras. Föregående version(er) arkiveras samtidigt.

Dokumentstrukturer

Dokument kan inordnas i strukturer och hierarkier. Strukturerna kan byggas upp med så många nivåer som behövs, till exempel ordnade i handböcker, kapitel eller olika ämnesområden. Varje dokument eller objekt kan kopplas till flera olika strukturer. Ett kapitel kan alltså kopplas till flera handböcker och ett dokument kan tillhöra flera olika handböcker samtidigt.

Användare och användargrupper

Användargrupper används för att styra hur information blir tillgänglig för användarna. Grupper kan ingå i grupper och användare kan tillhöra flera användargrupper samtidigt. Dokumentstrukturer knyts sedan till användargrupperna vilket i sin tur styr tillgången till informationen. På så vis får varje medarbetare den information som de behöver i sitt arbete.

Ändringsmeddelanden

Vem som berörs av en dokumentationsförändring bestäms av vilket abonnemang användaren har via sina användargrupper. Ett ändringsmeddelande skickas endast till de medarbetare som berörs av förändringen. Om det, till exempel, är tio dokument som uppdaterats och tre av dem berör medarbetare X är det endast de tre dokumenten som det går ut ett meddelande om.

Signering

Signeringskrav kan sättas per dokument.

Kvittenser och olästa/osignerade meddelanden

Som administratör kan man enkelt se vilka som kvitterat ändringsmeddelanden men också se vilka som inte signerat.

Återkoppling till rapportören

Motiverar medarbetarna och ser till att ärendet följs upp.

Integrera din ärendehantering i befintliga system

INCONTROL

Med InControl får du och din organisation en flexibel och effektiv ärendehantering. Du kan snabbt identifiera brister och med effektiv uppföljning och förbättringsåtgärder spara både tid och pengar. InControl bygger på många års erfarenhet av hantering av kritiska ärenden.

MEDCONTROL

MedControl är systemet för dig som jobbar inom vården och har behov av effektiv ärendehantering av personal- och patientrelaterade avvikelser, tillbud/arbetsskador, leverantörsreklamationer samt avtals- och projekthantering. MedControl har utvecklats i nära samarbete med våra kunder.

DOCCONTROL

DocControl är grunden för vår informationsstyrning. Du får ett enkelt system som når ut till de berörda i organisationen. DocControl kan i princip användas i alla sammanhang där du vill ha bättre koll på information och dokumenthantering.

Munkeby Systems
Östra Kanalgatan 6
211 41 Malmö

+46 40-696 55 00

info@munkeby.se

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Generellt om vår hantering av dina personuppgifter Vår kommunikation med kunder, leverantörer och arbetssökande resulterar i personuppgiftshantering. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande regelverk och inte för något annat syfte än vad som framgår i vår ntegritetspolicy. Dina uppgifter har vi fått direkt från dig, din arbetsgivare/kollega eller, i vissa fall, av offentligt tillgängliga källor.  Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade. Vill du veta mer, ta del av vår integritetspolicy eller har några frågor kan du alltid kontakta oss på info@munkeby.se.

Stäng