Interna revisioner och avvikelser

Planera effektiva interna revisioner och förbättra verksamheten.

Tydliga effekter ger positiva resultat

Många företag har idag kvalificerade ledningssystem med väl uppbyggda rutiner för
skyddsronder, arbetsmiljöinspektioner och för sitt miljö- och kvalitetsarbete. Det som
skiljer de mer framgångsrika organisationerna från de mindre framgångsrika är istället det strukturerade arbetet med interna revisioner och avvikelser som ett ytterligare led i förbättringsarbetet.

Vår digitala lösning ger din organisation ett strukturerat arbetssätt som gör att revisionens syfte uppfylls och att effekterna blir tydligare, vilket har en positiv påverkan på verksamhetens resultat. Genom att redan i lösningen definiera vad den interna revisionen ska omfatta, när den ska genomföras och vem som berörs, förenklas det förberedande arbetet. De berörda meddelas automatiskt om den planerade revisionen.

Efter revisionen registreras avvikelserapporter och förbättringsmöjligheter och sparas på en plats. Enkla sökvägar och en tydlig struktur gör det möjligt att fortlöpande följa revisionen och arbetet med tillhörande avvikelser och att få fram relevant statistik. Men vår lösning är inte enbart ett värdefullt redskap vid interna revisioner. Även avvikelser kopplade till externa revisioner och inspektioner utförda av ett certifieringsföretag eller en myndighet kan hanteras. Organisationen blir mer effektiva då skilda typer av avvikelser jämställs och en enhetlig arbetsmetod införs.

trygg implementation med MUNKEBYMODELLEN verksamhetsutveckling

Analys

Vi inleder arbetet med en processkartläggning för att förstå vad din verksamhet vill uppnå. Vi bidrar med vår erfarenhet och kan kanske hitta nya vägar.

Konfiguration

När processen är kartlagd konfigurerar vi systemet utifrån arbetsgång med klassificeringar, roller, användare m.m. Under arbetet stämmer vi av med dig att vi är på rätt väg och korrigerar om det behövs.

Test

Lösningen testas av er för att säkerställa att allt blivit som det var tänkt. Samtidigt testas eventuella integrationer mot AD, affärssystem m.m.
Under testerna bistår vi med testledare.

Utbildning

Vi utbildar blivande systemadministratörer och övriga användare.

Driftsättning

Vi driftsätter lösningen på anvisad plats, antingen hos er eller hos någon av våra driftspartners om vi ansvarar för driften.

Förvaltning

Slutligen sätter vi upp en process för att säkerställa en långsiktig trygg drift och support. I den ingår regelbundna förvaltningsmöten.

PRODUKTER FRÅN MUNKEBY SYSTEMS

INCONTROL

Med InControl får du och din organisation en flexibel och effektiv ärendehantering. Du kan snabbt identifiera brister och med effektiv uppföljning och förbättringsåtgärder spara både tid och pengar. InControl bygger på många års erfarenhet av hantering av kritiska ärenden.

MEDCONTROL

MedControl är systemet för dig som jobbar inom vården och har behov av effektiv ärendehantering av patient- och medicintekniska avvikelser, personalärenden, incidenter, arbetsskador m.m.
MedControl har utvecklats i nära samarbete med våra kunder.

DOCCONTROL

DocControl är grunden för vår dokumentstyrning. Du får ett enkelt system som når ut till de berörda i organisationen. DocControl kan i princip användas i alla sammanhang där du vill ha bättre koll på information och dokumenthantering.

dokumenthantering Våra kunder

Några av de kunder som idag använder Munkeby Systems för sina kritiska ärendehanteringar.

Vi som jobbar på Munkeby systems har kompetens inom Verksamhetssystem.

Munkeby Systems
Östra Kanalgatan 6
211 41 Malmö

+46 40-696 55 00

info@munkeby.se

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Generellt om vår hantering av dina personuppgifter Vår kommunikation med kunder, leverantörer och arbetssökande resulterar i personuppgiftshantering. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande regelverk och inte för något annat syfte än vad som framgår i vår ntegritetspolicy. Dina uppgifter har vi fått direkt från dig, din arbetsgivare/kollega eller, i vissa fall, av offentligt tillgängliga källor.  Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller i vissa fall raderade. Vill du veta mer, ta del av vår integritetspolicy eller har några frågor kan du alltid kontakta oss på info@munkeby.se.

Stäng