Miljöincidenter och miljörevision

Lita på att din verksamhet följer legala miljökrav.

Få koll på alla aktiviteter

Hur hanterar din organisation kvalitets- och miljörevisioner, inspektioner, egenkontroller och skyddsronder? Det är naturligtvis väldigt viktigt att ha en fungerande ärendehantering för att säkerställa att alla inom organisationen följer legala krav, myndighetskrav och kvalitetssystemets krav på verksamheten.

Vår lösning utgår ifrån kraven från ISO-standarder och är byggd på vår erfarenhet av nära 30 år i branschen. Din organisation kan snabbt komma igång och eftersom det är en flexibel lösning är det möjligt att kundanpassa den om den inte uppfyller alla behov och krav.

All kommunikation från systemet sker via e-post och systemet håller hela tiden reda på vem som skall genomföra de olika aktiviteterna under revisionen och hantera upptäckta avvikelser, inom vilka tidsramar detta skall ske, och påminner ansvariga om aktiviteterna inte genomförts som planerat. Det är även möjligt att ta fram statistik för vidare analys om man så önskar. Därmed får man ett bra underlag för sitt förbättringsarbete och kan vidta nödvändiga åtgärder och styra förbättringsarbetet i rätt riktning.

trygg implementation med MUNKEBYMODELLEN

Analys

Vi inleder arbetet med en processkartläggning för att förstå vad din verksamhet vill uppnå. Vi bidrar med vår erfarenhet och kan kanske hitta nya vägar.

Konfiguration

När processen är kartlagd konfigurerar vi systemet utifrån arbetsgång med klassificeringar, roller, användare m.m. Under arbetet stämmer vi av med dig att vi är på rätt väg och korrigerar om det behövs.

Test

Lösningen testas av er för att säkerställa att allt blivit som det var tänkt. Samtidigt testas eventuella integrationer mot AD, affärssystem m.m.
Under testerna bistår vi med testledare.

Utbildning

Vi utbildar blivande systemadministratörer och övriga användare.

Driftsättning

Vi driftsätter lösningen på anvisad plats, antingen hos er eller hos någon av våra driftspartners om vi ansvarar för driften.

Förvaltning

Slutligen sätter vi upp en process för att säkerställa en långsiktig trygg drift och support. I den ingår regelbundna förvaltningsmöten.

PRODUKTER FRÅN MUNKEBY SYSTEMS

INCONTROL

Med InControl får du och din organisation en flexibel och effektiv ärendehantering. Du kan snabbt identifiera brister och med effektiv uppföljning och förbättringsåtgärder spara både tid och pengar. InControl bygger på många års erfarenhet av hantering av kritiska ärenden.

MEDCONTROL

MedControl är systemet för dig som jobbar inom vården och har behov av effektiv ärendehantering av patient- och medicintekniska avvikelser, personalärenden, incidenter, arbetsskador m.m.
MedControl har utvecklats i nära samarbete med våra kunder.

DOCCONTROL

DocControl är grunden för vår dokumentstyrning. Du får ett enkelt system som når ut till de berörda i organisationen. DocControl kan i princip användas i alla sammanhang där du vill ha bättre koll på information och dokumenthantering.

Våra kunder

Några av de kunder som idag använder Munkeby Systems för sina kritiska ärendehanteringar.

Munkeby Systems erbjuder skräddarsydd hantering av kritiska ärendeprocesser.

Med ett egenutvecklat systemstöd och över 25 års erfarenhet av ärendehantering har vi en unik kompetens att hjälpa kunder inom såväl offentlig verksamhet som privat näringsliv.

Kontakt

Munkeby Systems
Östra Kanalgatan 6
211 41 Malmö

+46 40-696 55 00

info@munkeby.se

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng