Skala upp, ner eller
integrera med fler system.

Munkeby är en flexibel plattform som stödjer organisationer i förändring, och som enkelt anpassas efter mål och behov.

Tre produkter, flera lösningsområden

Våra kunder är organisationer med 10 till 55000 användare.

InControl

Flexibel och effektiv ärendehantering anpassad för din organisation. Du kan snabbt identifiera brister och sätta in åtgärder som sparar tid och pengar.

MedControl

Ärendehantering för uppgifter inom vård och omsorg. Hanterar effektivt patient- och medicintekniska avvikelser, personalärenden, incidenter och arbetsskador.

DocControl

Användarvänlig dokumenthantering som gör att ni enkelt och effektivt får ordning på organisationens informationsstyrning och dokumentation.

Vi integrerar med era befintliga system och databaser

Affärssystem
Myndigheter
Ad’s

Smidig implementation i sex steg

Analys

För att systemet ska hjälpa er nå er mål så börjar vi med en proccessanalys, ofta i workshop-format.

Konfigurering

Systemet konfigureras utifrån ert sätt att jobba och korrigeras tills att systemet passar er.

Test

Vår testledare testar lösningen internt och tillsammans med er för att säkerställa att allt fungerar.

Utbildning

Administratörer och användare utbildas av oss.

Driftsättning

Vi driftsätter lösningen på anvisad plats, hos er eller hos någon av våra partners.

Förvaltning

Vi sätter upp en process för långsiktig, trygg drift och support. I den ingår regelbundna förvaltningsmöten.

Se hur vi kan hjälpa dig