Förstå och förbättra, snabbt och enkelt med verktyg för analys och statistik.

Användningsområden

Dashboard

Med den interaktiva data-dashborden får ni snabbt en tydlig bild av verksamhetens KPI:er och kan enkelt djupdyka i er data. Upptäck och minska era kostnader och integrera även data från andra system för att följa era nyckeltal på ett ställe.

Orsaksanalys

Utför grundliga analyser av problem och händelser. Genomför flera parallella utredningar såväl internt som externt. Samla all information oavsett källa i ett och samma ärende. Med full spårbarhet.

8D rapport

Arbeta enligt 8D-modellen och tilldela roller och tider till ansvariga i de olika stegen. Skapa tillfälliga lösningar, definiera och verifiera rotorsaken för att sedan skapa den långsiktiga åtgärden.

Riskanalys

Hjälp användarna att göra korrekta riskbedömningar med effektiva rapporteringsmatriser och bra guider. Bedöm såväl inkomna ärenden som åtgärder. Riskvärden hjälper er sedan att bedöma riskerna korrekt.

Kostnadskontroll

Mät, spåra och åtgärda kostnader som kan vara svåra att fånga upp. Med statistikverktyget får ni en tydlig överblick och möjligheten att analysera kostnader övergripande eller på detaljnivå.

Allt inom ärendehantering med InControl