Effektiv ärendehantering
med InControl

Accelerera förbättringarna och skapa en engagerande
kvalitetskultur med vår platform för ärendehantering.

Förstå och förbättra

Utred och åtgärda snabbt och enkelt

Med avancerade utredningar, externa audits och åtgärdsuppföljning kan förbättringsarbetet accelerera.

Jobba datadrivet

Ta bättre beslut med hjälp av er data

Dashboarden gör det enkelt att visualisera och djupdyka i data från era ärenden och processer.

Fokusera på nyckeltal som kvalitetsbristkostnader, och hämta data från andra system och följ allt på ett ställe.

Skapa en kvalitetskultur

Engagera fler i kvalitetsarbetet, var och hur ni än jobbar

Fullt stöd för enheter som mobiler och pekplattor gör att fler, enkelt rapporterar in data.

Användningsområden

Avvikelser

Hantera avvikelser inom kvalitet, miljö, laboratorie, arbetsmiljö, produktion, säkerhet m. fl.

Data och statistik

Analysera kostnader, risker, leveramtörsavvikelser och reklamationer i dashboarden.

Revisioner och ronder

Planera, genomför och följ upp kvalitets- och miljörevisioner, inspektioner och ronder med fördefinierade frågelistor.

Integrationer

Integrera med produktionsystem, affärssystems, active directory och andra ärendehanteringssytem

Checklistor

Skapa checklistor för användning via webb i mobil eller plattor och slipp Excel-mallar.

Leverantörsbedömningar

Låt leverantörsbedömningarna bli en gemensam arbetsyta för avvikelser och åtgärder.

Hur kan ni bli effektivare?