Ärendehantering
för vård och omsorg

MedControl gör att komplexa, kritiska ärenden hanteras på ett effektivt, säkert sätt.

Allt som behövs för ökad kvalitet och regelefterlevnad.

Rapportera, utred och följ upp, enkelt och effektivt

Med enkel inrapportering och återkoppling direkt när ärenden mottags blir arbetslag effektivare och mer samspelta.

Bilder och andra dokument kan dessutom bifogas direkt i era rapporter.

Mät tidsåtgång och se hur ni kan bli effektivare

Dashborden gör det enkelt att analysera tidsåtgång och annan viktig data. Den ger er bättre koll på vilka typer av processer som kan bli effektivare och hur kostnader uppstår.

Patientsäkert med planerade revisioner, ronder och inspektioner

Effektiva funktioner för planering av revisioner, inspektioner och arbetsmiljöronder samlade på ett ställe förenklar arbetet.

Eventuella avvikelser registreras och hanteras också i systemet.

Användningsområden

Medicintekniska avvikelser

Konskevenskvalificiering

Ändringsloggning

Tillbudshantering

Larm och påminnelser

Förslagsverksamhet

Smidig implementation i sex steg

Analys

För att systemet ska hjälpa er nå er mål så börjar vi med en proccessanalys, ofta i workshop-format.

Konfigurering

Systemet konfigureras utifrån ert sätt att jobba och korrigeras tills att systemet passar er.

Test

Vår testledare testar lösningen internt och tillsammans med er för att säkerställa att allt fungerar.

Utbildning

Administratörer och användare utbildas av oss.

Driftsättning

Vi driftsätter lösningen på anvisad plats, hos er eller hos någon av våra partners.

Förvaltning

Vi sätter upp en process för långsiktig, trygg drift och support. I den ingår regelbundna förvaltningsmöten.

Hur kan vi hjälpa dig?