Ärendehantering
för vård och omsorg

MedControl gör att ärenden kan hanteras på ett effektivt, säkert sätt oavsett komplexitet.

Allt som behövs för ökad kvalitet och en effektiv hantering av ärenden.

Rapportera, utred och följ upp, enkelt och effektivt

Med enkel inrapportering och direktmeddelanden till berörda blir organisationen effektivare och åtgärder kan sättas in snabbare.

Bilder och andra dokument kan dessutom bifogas direkt i era rapporter.

Mät tidsåtgång och se hur ni kan bli effektivare

Dashborden gör det enkelt att analysera tidsåtgång och annan viktig data. Den ger er bättre koll på vilka processer som kan bli effektivare och var ärenden blir liggande.

Patient- och medarbetarsäkert med planerade revisioner, ronder och inspektioner 

Effektiva funktioner för planering och genomförande av revisioner, inspektioner och arbetsmiljöronder samlade på ett ställe förenklar arbetet.

Eventuella avvikelser registreras och hanteras också i systemet.

Användningsområden

Generellt

Oavsett ärendetyp och användningsområde kan ärenden klassificeras, styras vidare och riskbedömas. Hur ärendet ska hanteras bestäms av er process för den aktuella ärendetypen.

Patientrelaterade avvikelser

Enkel inrapportering av ärenden med anpassningsbar process för ärendehantering. Rollstyrd åtkomst till information och full spårbarhet. Bestäm vem som får söka på vad.

Arbetsmiljöärenden

Registrera och hantera arbetsmiljöärenden. Låt MedControl automatiskt skapa rapportera till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Medicintekniska

Registrera och hantera medicintekniska ärenden. Låt leverantörer vara en del av utredningen.

Klagomål och förslag

Fånga upp patienters och medarbetares klagomål och förslag. Underlätta återkoppling och kommunikation.

Lab-ärenden

Registrera lab-ärenden och hantera enligt fastställd process vid ackrediteringen.

Smidig implementation i sex steg

Analys

För att systemet ska hjälpa er att nå era mål börjar vi med en proccessanalys, ofta i workshop-format.

Konfigurering

Systemet konfigureras och anpassas utifrån vad ni vill registrera och hur ni vill jobba.

Test

Vi testar lösningen internt men också tillsammans med er för att säkerställa att allt fungerar som tänkt.

Utbildning

Vi utbildar system- och ärendeadministratörer. Övriga användare kan utbildas av er eller oss.

Driftsättning

Vi driftsätter lösningen på anvisad plats, hos er eller hos någon av våra driftpartners.

Förvaltning

Vi sätter upp en process för långsiktig, trygg drift och support. I den ingår regelbundna förvaltningsmöten.

Hur kan vi hjälpa dig?