Effektiv informationsstyrning med DocControl

DocControl samlar era orgnisatioens information på ett stället och gör det enkelt att hålla alla uppdaterade.

Publiceringskontroll och påminnelser hjälper administratörer ligga steget före

Sätt publiceringsdatum och redigera flera utgåvor utan att påverka publicerade versioner.

Skapa påminnelser, så att informationsstyrningen sker systematiskt, i god tid och rätt ordning.

Mindre spam med organisationsfiltrering och lokal administration

Administrera dokumentation lokalt så att läsare har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt, och enbart får notifikationer om relevant information.

Kom igång snabbt med Office 365 och befintliga mallar

Skapa mallar i word och koppa i hop med DocControl för automatiks överföring av information.

Användningsområden och funktioner

Versionshantering

Automatisk versionsnummereing och godkännande av dokument.

SOP

Hantera arkiverade, aktuella och framtida dokument i på ett ställe.

Instruktioner

Automatisk konvertering till pdf och vattenstämpel vid visning.

PDF-publicering

Automatisk konvertering till pdf och vattenstämpel vid visning.

Prislistor

Lagra aktuella prislistor och garantera senaste utgåva.

Arkivering

Behåll arkiverade dokument för enkel åtkomst till historiken.

Smidig implementation i sex steg

Analys

För att systemet ska hjälpa er nå er mål så börjar vi med en proccessanalys, ofta i workshop-format.

Konfigurering

Systemet konfigureras utifrån ert sätt att jobba och korrigeras tills att systemet passar er.

Test

Vår testledare testar lösningen internt och tillsammans med er för att säkerställa att allt fungerar.

Utbildning

Administratörer och användare utbildas av oss.

Driftsättning

Vi driftsätter lösningen på anvisad plats, hos er eller hos någon av våra partners.

Förvaltning

Vi sätter upp en process för långsiktig, trygg drift och support. I den ingår regelbundna förvaltningsmöten.

Bäst tillsammans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vestibulum lacinia neque, vitae.

Choose a better way to work