Ärendehantering för organisationer som vill bli effektivare

InControl skapar effektiva informationsflöden och ger dig verktygen för att accelerera förbättringsarbetet.

Effektivare ärendeflöden

Vi anpassar avvikelser, reklamationer, incidenter, interna och externa audits, ronder och frågeformulär m.fl. För att passa era processer, standarder och kvalitetskrav.
Analysera er data, åtgärda och följ upp på ett ställe så att ni ni kan accelerera förbättringsarbetet.

Engagera fler i kvalitetsarbetet, var och hur de än jobbar

Fullt stöd för enheter som mobiler och pekplattor gör att fler, enkelt rapporterar in ärenden.

Förutom att skapa en tydligare bild av verksamheten och förbättringsområden, bidrar det också till fler engagerade medarbetare som ser hur dem kan bidra.

Smartare beslut med hjälp av data

InControls data-dashboard gör ni enkelt kan visualisera och djupdyka i er data.

Använd den till hitta och åtgärda kvalitetskostnader. Eller, integrera flera dataströmmar för att följa era nyckeltal på ett ställe.

Användningsområden

Avvikelser

Hantera avvikelser inom kvalitet, miljö, laboratorie, arbetsmiljö, produktion, säkerhet m. fl.

Data och statistik

Analysera kostnader, risker, leveramtörsavvikelser och reklamationer i dashboarden.

Revisioner och ronder

Planera, genomför och följ upp kvalitets- och miljörevisioner, inspektioner och ronder med fördefinierade frågelistor.

Integrationer

Integrera med produktionsystem, affärssystems, active directory och andra ärendehanteringssytem

Checklistor

Skapa checklistor för användning via webb i mobil eller plattor och slipp Excel-mallar.

Leverantörsbedömningar

Låt leverantörsbedömningarna bli en gemensam arbetsyta för avvikelser och åtgärder.

Smidig implementation i sex steg

Analys

För att systemet ska hjälpa er nå er mål så börjar vi med en proccessanalys, ofta i workshop-format.

Konfigurering

Systemet konfigureras utifrån ert sätt att jobba och korrigeras tills att systemet passar er.

Test

Vår testledare testar lösningen internt och tillsammans med er för att säkerställa att allt fungerar.

Utbildning

Administratörer och användare utbildas av oss.

Driftsättning

Vi driftsätter lösningen på anvisad plats, hos er eller hos någon av våra partners.

Förvaltning

Vi sätter upp en process för långsiktig, trygg drift och support. I den ingår regelbundna förvaltningsmöten.

Funkar bäst tillsammans

Samla och analysera information med InControl, styr till rätt personer med DocControl.

Nyfiken på hur ni kan effektivare?